mun. Chișinău, Bulevardul Constantin Negruzzi 2
(+373 22)999548

Taxele vamale – taxele percepute de către autoritățile vamale, în conformitate cu legislația privind importul și exportul de mărfuri: taxe vamale, impozite pe valoarea adăugată, accize, taxe vamale pentru procedurile, taxa pentru eliberarea permiselor și alte taxe;

Atunci când se deplasează prin frontiera vamală și în alte cazuri prevăzute de lege, va plăti următoarele taxe:

  • taxe vamale, în conformitate cu tarifele de import;
  • taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu secțiunea III din Codul fiscal;
  • accizelor, în conformitate cu secțiunea IV din Codul fiscal;

Taxa pentru proceduri vamale, în conformitate cu Legea Tariful Vamal

alte taxe cerute de lege.

Taxele vamale sunt plătite direct de către declarant, broker vamal sau o altă persoană prevăzută de lege.

Condiții de plată a plăților vamale

Taxele vamale sunt plătite în avans, înainte de declarația vamală. La momentul de înregistrare a documentelor vamale pot plăti doar diferența dintre valoarea estimată și valoarea pre-paid.

Persoanele care nu sunt entități de afaceri, de a plăti taxele vamale la momentul trecerii frontierei vamale, cu excepția taxelor de import sau de export plătite în cursul vamale de vămuire a bagajelor neînsoțite și a vehiculelor.

Colectia de plati si taxe vamale

Taxele vamale nu sunt plătite în maniera prescrisă trebuie să fie recuperate de la plătitor către autoritățile vamale, fără a recurge în temeiul hotărârilor judecătorești sau echivalente, în conformitate cu legea. Pentru fiecare zi de întârziere în plata taxelor vamale percepute o amendă în cuantumul stabilit prin Codul Fiscal a anului curent.

În lipsa fondurilor contribuabililor la conturile bancare ale autorităților vamale pot confisca proprietatea sa, în conformitate cu legislația.

Non-plata taxelor vamale într-un angajament la timp suplimentar pentru a atrage suspendarea plătitorului vamal competent a efectua alte operațiuni vamale până la rambursarea integrală a obligațiilor vamale în modul stabilit de reglementările vamale. În cazul unui litigiu contesta obligațiuni vamale suplimentare sau recurs împotriva deciziei autorității vamale în instanță nu suspendă cererea de obligații vamale și punerea în aplicare a măsurilor suplimentare luate în conformitate cu prezentul cod, cu excepția celor cerute în mod expres de dispozițiile legilor speciale.

Autoritatea vamală ia toate măsurile pentru a rezolva plătitorul vamal obligațiilor vamale și numai în măsura în care aceasta nu este posibil să se ceară rambursarea obligațiilor vamale persoanelor care sunt responsabili individual și solidar pentru executarea obligațiilor vamale.

Tariful Vamal al Republicii Moldova cu privire la import, pe baza Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului din 29.12.2007 N 1525, care corespunde descrierii de armonizat și sistemul de codificare (SA 2007), aprobat de Organizația Mondială a Vămilor

Nomenclatorul de mărfuri este format din 21 de secțiuni și 97 de echipe.

În Tariful Vamal, următoarele tipuri de taxe vamale:

  • ad valorem – calculată ca un procent din valoarea în vamă a mărfurilor;
  • specifice – se calculează la rata legală pe unitate;
  • combinate;

specială, care este stabilit în conformitate cu Legea cu privire la anti-dumping, compensatorii și de salvgardare, N 820-XIV din 17.02.2000 și la rândul său, defalcate în:

  • Taxa specială urmează să fie aplicate pentru a proteja bunurile produse la nivel local atunci când sunt importate pe teritoriul vamal al mărfurilor străine fabricate în cuantumul și în condițiile în care cauza sau ar putea cauza prejudicii semnificative producătorilor interni de bunuri;
  • anti-dumping, se aplică la importul pe teritoriul vamal al mărfurilor la prețuri inferioare costurilor lor în țara exportatoare a mărfurilor la momentul intrării, cu excepția cazului în interese sunt încălcate sau amenință pagube materiale producătorilor interni de produse identice sau similare, sau există un obstacol în calea organizarea sau extinderea producției de identice sau mărfuri similare din țară;

taxei compensatorii, aplicabil la importul în teritoriul vamal al mărfurilor în producția sau exportul de care este direct sau indirect folosit subvenții în cazul în care interesele sunt încălcate sau amenință pagube materiale producătorilor interni de produse identice sau similare, sau există un obstacol în calea organizarea sau extinderea producției de identice sau omogene produse în țară.

Simțiți-vă liber să scrieți și să ne sunați.

Ne place mult să comunicăm cu clienții noștri.